top of page

Foederer

Accountantskantoren die wettelijke controles uitvoeren bij organisaties van openbaar belang zoals bijvoorbeeld beursfondsen, dienen jaarlijks een transparantieverslag te publiceren. Foederer, voorheen Crowe Horwath Foederer (CHF) kent deze verplichting niet, maar wil toch graag verantwoording af over de kwaliteit van haar dienstverlening. STAN zorgde voor het concept en de content, in samenwerking met SHBNG.

Foederer 7.jpg
Foederer 1g.jpg
Foederer 1f.jpg
Foederer 1e.jpg
Foederer 1d.jpg
Foederer 2.jpg
Foederer 3.jpg
bottom of page