top of page

Beslist.nl

Beslist.nl was, ja wat was het eigenlijk. Voor Eigen Fabrikaat ontwikkelde ik een merkcampagne die Beslist.nl positioneerde als het grootste online winkelcentrum. Met videos die op een leuke manier de breedte en de diepte van het assortiment van de de winkels lieten zien.

bottom of page